230,000 تومان

موجود است فشارسنج

  • دستگاهی جهت اندازگیری فشار خون افراد

تأمین کننده: کیمیا طب
اضافه به سبد

اندازگیری فشار خون کمتر از 1 دقیقه به صورت دقیق با ضریب خطای پایین ویژگی اصلی این محصول است.

از فشارسنج برای اندازه گیری فشار سیستولی (فشار ماکزیمم) و فشار دیاستولی (فشار مینیمم) استفاده می شود.

خوردن غذا، نوشیدن چای، قهوه و سیگار کشیدن تا نیم ساعت قبل از اندازه گیری فشار خون، باعث نتیجه نادرست در اندازه گیری می شود.

قبل از اندازه گیری حداقل پنج دقیقه استراحت کنید و در حین اندازه گیری از صحبت کردن و تکان دادن دست خودداری کنید.

برای مقایسه فشار خون بهتر است در یک ساعت مشخص از روز فشار خود را اندازه گیری کنید.

عنوان مقدار
قیمت 230,000
تعداد 300
عنوان کالای فروشنده دستگاه فشارسنج ALP K2
شرح
مقدار 1 دستگاه