420,000 تومان

نا موجود است فشارسنج

  • دستگاهی جهت اندازگیری فشار خون افراد

تأمین کننده: کیمیا طب

عنوان مقدار
قیمت 420,000
عنوان کالای فروشنده دستگاه فشارسنج ALP K2
شرح
مقدار 1 دستگاه