700,000 تومان

موجود است استونیتریل

فرمول شیمیایی CH3CN جرم مولی 41.05 g/mol نام های مترادف ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide

تأمین کننده: نوترون
اضافه به سبد

عنوان مقدار
قیمت 700,000
عنوان کالای فروشنده استونیتریل (HPLC-Glass)
شرح NuetronChrom/Ultrapure for Liquid Chromatography
مقدار 2.5 لیتر
شماره کاتالوگ 12940-2.5L
برند Neutron
گرید گرید تحلیلی
نقطه جوش