موجود است تیمول فتالئین
Thymolphthalein
CasNo : 125-20-2

توضیحات: فرمول شیمیایی C28H30O4 جرم مولی 430.54 g/mol نام مترادف 5′,5′′-Diisopropyl-2′,2′′-dimethylphenolphthalein


کد محصول تصویر نام محصول واحد قیمت (تومان) توضیح
1224 تیمول فتالئین (Indicator-Glass) نوترون 5 گرم 180,000 اضافه به سبد
1225 تیمول فتالئین (Indicator-Glass) نوترون 10 گرم 250,000 اضافه به سبد
1226 تیمول فتالئین (Indicator-Glass) نوترون 25 گرم 400,000 اضافه به سبد

تیمول فتالئین

تیمول فتالئین با نام آیوپاک 5′,5′′-دی ایزوپروپیل-2′,2′′-دی متیل فنل فتالئینبه عنوان بک هیدروکربن آلی در زیرشاخه شناساگرها دسته بندی می شود. این ماده شیمیایی به صورت پودر سفید یا سفید متمایل به زرد دیده می شود.. عمده کاربرد این ماده به عنوان شاخص اسید­­_باز است که در محدوده 3pH=بی رنگ بوده و در محدوده 10.5pH=به رنگ آبی  ظاهر می شود.

نحوه تولید

 تیمول فتالئین را می توان از واکنش تیمول و فتالیک انیدرید در حضور کاتالیست و سولفوریک اسید به دست آورد.

کاربردها

  • شناساگر اسید
  • معرف خون
  • به عنوان ملین برای از بین رفتن جوهر
  • در پزشکی به عنوان شاخص تیتراسیون

مشخصات

430.5 g.mol-1

جرم مولی

مایع

حالت فیزیکی

سفید یا زرد کم رنگ

رنگ

بوی مشخص

بو

504.79°C

نقطه جوش

251-253 °C

نقطه ذوب

ندارد

حلالیت در آب

0.92 g/mL at 25 °C

چگالی