ناموجود است کپسول اکسیژن 
Oxygen tank

توضیحات:

  • کمک به اکسیژن رسانی و بهبود عملکرد تنفس
  • قابل استفاده در خانه، بیمارستان ها و آزمایشگاه ها


کپسول اکسیژن برای ذخیره اکسیژن به صورت مایع یا گاز و استفاده از آن در مواقع نیاز کاربرد دارد.

از این کپسول برای افرادی که به اکسیژن نیاز دارند مانند بیماران قلبی، ریوی، افراد مبتلا به هیپوکسی و ... استفاده می شود.

همچنین برای ذخیره و استفاده از اکسیژن در آزمایشگاه نیز از این کپسول می توان استفاده کرد.