ناموجود است روپوش سفید
White coat

توضیحات:

  • مناسب برای محیط بیمارستان، آزمایشگاه، مطب، داروخانه، کارخانه‌های صنایع غذایی و بهداشتی و ...


روپوش سفید به روپوش پزشکی یا روپوش آزمایشگاهی نیز معروف است و به انواع روپوش سفید مردانه و زنانه تقسیم می‌شود.

روپوش سفید نمادی از پاکیزگی بوده و برای حفاظت از لباس ها یا به عنوان یک لباس مستقل می‌توان از آن استفاده کرد.