موجود است فشارسنج
Sphygmomanometer

توضیحات:

  • دستگاهی جهت اندازگیری فشار خون افراد


کد محصول تصویر نام محصول واحد قیمت (تومان) توضیح
931 دستگاه فشارسنج ALP K2 کیمیا طب 1 دستگاه 420,000 اضافه به سبد
930 دستگاه فشارسنج HONSUN کیمیا طب 1 دستگاه 430,000 اضافه به سبد
920 دستگاه فشارسنج sam care کیمیا طب 1 دستگاه 680,000 اضافه به سبد

اندازگیری فشار خون کمتر از 1 دقیقه به صورت دقیق با ضریب خطای پایین ویژگی اصلی این محصول است.

از فشارسنج برای اندازه گیری فشار سیستولی (فشار ماکزیمم) و فشار دیاستولی (فشار مینیمم) استفاده می شود.

خوردن غذا، نوشیدن چای، قهوه و سیگار کشیدن تا نیم ساعت قبل از اندازه گیری فشار خون، باعث نتیجه نادرست در اندازه گیری می شود.

قبل از اندازه گیری حداقل پنج دقیقه استراحت کنید و در حین اندازه گیری از صحبت کردن و تکان دادن دست خودداری کنید.

برای مقایسه فشار خون بهتر است در یک ساعت مشخص از روز فشار خود را اندازه گیری کنید.