ناموجود است تب سنج لیزری گوش و پیشانی
Infrared Ear Forehead Thermometer

توضیحات: اندازگیری دمای محیط و بدن به صورت لیزری


این تب سنج بدون تماس و یا خطر آلودگی، دما را به دو صورت سانتی گراد و فارانهایت گزارش می دهد. سه کاره و برای اندازگیری دمای گوش, پیشانی و محیط اندازگیری سریع و دقیق مناسب برای کودکان و بزرگسالان