ناموجود است نوار اتوکلاو
 Autoclave tape

توضیحات:

  • جهت تایید انجام فرایند استریلیزاسیون


چسب اتوکلاو جزو اندیکاتورهای کلاس 1 است که در اتوکلاو در دمای 121 درجه تغییر رنگ می دهد.

تغییر رنگ چسب اتوکلاو تاییدی بر انجام فرایند استریلیزاسیون است اما درستی این عمل را نشان نمی دهد.

به تمامی پوشش ها متصل شده و همچنین به راحتی و بدون هیچ گونه باقیمانده چسبناک جدا می شود.

این چسب در دندانپزشکی، مراکز درمانی، تجهیزات پزشکی و لوازم آزمایشگاهی کاربرد دارد.