ناموجود است چراغ الکلی
Alcohol Burner

توضیحات:

  • استریل کردن ابزار های فلزی (پزشکی)
  • ایجاد شعله بدون دود 
  • شعله در دمای پایین بدون نیاز به منبع گاز


چراغ الکلی وسیله ای راحت و مطمعن برای استریل کرد ابزار گوناگون آزمایشگاهی و پزشکی مخصوصا وسایل فلزی است. 

همچنین به خاطر وزن بسیار سبک، از آن در مسافرت ها و کوهنوردی ها نیز استفاده می شود.

این محصول دارای مخزن الکل و فتیله است.