موجود است محیط کشت برلینت گرین بایل براث 2%
Brilliant Green Bile Broth 2%

توضیحات: (BGBB)BRILA Broth_ Brilliant Green Bile Lactose Broth (bgblb)


کد محصول تصویر نام محصول واحد قیمت (تومان) توضیح
396 محیط کشت برلینت گرین بایل براث 2% ایبرسکو 100 گرم 245,000 اضافه به سبد
397 محیط کشت برلینت گرین بایل براث 2% ایبرسکو 500 گرم 757,000 اضافه به سبد