موجود است [3-(2,3-اپوکسی پروپوکسی)-پروپیل]-تری متوکسی سیلان
[3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane
CasNo : 2530-83-8 CatalogNo : 841807

کد محصول تصویر نام محصول واحد قیمت (تومان) توضیح
76 [3-(2,3-اپوکسی پروپوکسی)-پروپیل]-تری متوکسی سیلان نیکان رایتک 100 میلی لیتر 1,850,000 اضافه به سبد