ناموجود است 1،3-پروپان دی ال
CasNo : 504-63-2

توضیحات: فرمول شیمیایی C₃H₈O₂ جرم مولکولی 76.09 g/mol نام های مترادف تری متیلن گلیکول، 1،3-دی هیدروکسی پروپان، Bio-PDO ،PG


1،3-پروپان دی ال ساده ترین ترکیب گروه پروپان-1،3-دی ال ها است که از پروپان تشکیل شده است و در آن یک هیدروژن از هر گروه متیل توسط یک گروه هیدروکسی جایگزین می شود. این ماده شیمیایی به صورت مایع بی رنگ و با ویسکوزیته و نقطه جوش بالا (210 درجه سانتی گراد) قابلیت انحلال کامل در آب را دارد. از 1،3-پروپان دی ال به عنوان حلال در سنتز پلیمرهای خاص مانند پلی تری متیلن ترفتالات و همچنین ضد یخ ها استفاده می شود. این ماده به عنوان یک حلال پروتزی و متابولیت شناخته می شود. گرید صنعتی 1،3-پروپان دی ال در صنایع مختلفی مانند رنگ چوب و ضد یخ مورد استفاده قرار می گیرد.