موجود است 2-پروپانول
2-Propanol
CasNo : 67-63-0

توضیحات: فرمول شیمیایی (CH3)2CHOH جرم مولی 60.10 g/mol نام های مترادف sec-پروپیل الکل، IPA، ایزوپروپانول، ایزوپروپیل الکل


کد محصول تصویر نام محصول واحد قیمت (تومان) توضیح
797 2-پروپانول نوترون 1 لیتر 130,000 اضافه به سبد
799 2-پروپانول نوترون 1 لیتر 130,000 اضافه به سبد
803 2-پروپانول نوترون 20 لیتر 1,500,000 اضافه به سبد
804 2-پروپانول نوترون 1 لیتر 200,000 اضافه به سبد
806 2-پروپانول نوترون 1 لیتر 200,000 اضافه به سبد
808 2-پروپانول نوترون 1 لیتر 200,000 اضافه به سبد
800 2-پروپانول نوترون 2.5 لیتر 290,000 اضافه به سبد
798 2-پروپانول نوترون 2.5 لیتر 340,000 اضافه به سبد
209 2-پروپانول نیکان رایتک 2.5 لیتر 410,000 اضافه به سبد
805 2-پروپانول نوترون 2.5 لیتر 420,000 اضافه به سبد
807 2-پروپانول نوترون 2.5 لیتر 420,000 اضافه به سبد
809 2-پروپانول نوترون 2.5 لیتر 420,000 اضافه به سبد
208 2-پروپانول نیکان رایتک 2.5 لیتر 430,000 اضافه به سبد
801 2-پروپانول نوترون 5 لیتر 490,000 اضافه به سبد
802 2-پروپانول نوترون 10 لیتر 800,000 اضافه به سبد
140 2-پروپانول نیکان رایتک 2.5 لیتر 950,000 اضافه به سبد

2-پروپانول، یک الکل نوع دوم بوده که در ساختار آن یکی از هیدروژن های متصل به کربن مرکزی پروپان توسط یک گروه هیدروکسی جایگزین شده است. 2-پروپانول یک ایزومر از پروپیل الکل با خواص ضد باکتریایی است که بیشتر در صابون ها و لوسیون ها مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه مکانیسم دقیق عملکرد ضد عفونی کنندگی آن مشخص نیست ولی امکان دارد سلول ها را با از بین بردن پروتئین های سلولی و DNA، تداخل در متابولیسم سلولی و حل شدن غشاهای لیپو پروتئین سلولی از بین ببرد. 2-پروپانول یک حلال آلی قطبی شفاف و بی رنگ است که معمولاً در آزمایشگاه های شیمی و زیست شناسی مولکولی مورد استفاده قرار می گیرد. این حلال طیف وسیعی از مواد شیمیایی را حل می کند و به سرعت تبخیر شده و از محیط آزمایش خارج می شود. از دیگر کاربردهای 2-پروپانول می توان به موارد زیر اشاره کرد: • استخراج DNA و RNA • تعیین سطح هیدروکسی پرولین • بررسی میزان قابلیت زیستن و ماندگاری سلول ها توسط روش MTT • هیبریداسیون ریزآرایه