ناموجود است 1-متیل-2-پیرولیدون
1-Methyl-2-pyrrolidone
CasNo : 872-50-4

توضیحات: فرمول شیمیایی C5H9NO جرم مولی 99.13 g/mol نام های مترادف 1-متیل-2-پیرولیدینون، N-متیل-2- پیرولیدون، NMP


N-متیل پیرولیدین-2-اون از خانواده پیرولیدین-2-اون هایی است که در آن گروه متیل جایگزین هیدروژن متصل به نیتروژن شده است. 1-متیل-2-پیرولیدون حلال آپروتیک قطبی است. NMP در دسته N-الکیل پرولیدین ها، لاکتام ها و پیرولیدین-2-اون ها قرار می گیرد. N-متیل-2- پیرولیدون مایع بی رنگ و شفاف با نقطه اشتعال 93 درجه سانتی گراد است که بویی شبیه به ماهی داشته و چگالی بیشتری از آب دارد. تماس مستقیم با این ماده ممکن است باعث تحریک پوست، چشم ها و غشاهای مخاطی شود. امروزه به کارگیری از N-متیل پیرولیدون برای درمان مولتیپل میلوما (شایعترین تومور استخوان) تحت بررسی و تحقیقات پژوهشی قرار گرفته است.