ناموجود است 2،1-پروپان دی ال
1,2-Propanediol
CasNo : 57-55-6

توضیحات: فرمول شیمیایی CH3CH(OH)CH2OH جرم مولی 76.09 g/mol نام های مترادف پروپیلن گلیکول، 1,2-PDO


پروپیلن گلیکول یک پروپان دی ال است که به عنوان یک مایع شفاف، بی رنگ و جاذب رطوبت وجود دارد. 1,2-پروپان دی ال (1,2 آلکان دی ال) یک ماده شیمیایی مهم صنعتی است. با توجه به تقاضای فزاینده این ماده در صنایع مختلف، بسیاری از روش های مختلف سنتزی سبز که عمدتاً در آن ها از گلیسرول ارزان قیمت به عنوان پیش ماده برای شروع واکنش استفاده شده است، به وجود آمده است. زنجیره اصلی آن از پروپان تشکیل شده است که در آن هیدروژن ها در موقعیت های 1 و 2 توسط گروه های هیدروکسیل جایگزین می شوند. این ماده می تواند به عنوان یک حلال پروتریک، آلرژن، متابولیت زنوبیوتیک انسانی و همچنین متابولیت موش ایفای نقش کند. پروپیلن گلیکول به عنوان یک حلال آلی و رقیق کننده در صنایع دارویی و دیگر صنایع صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.